Projekt "Zatrudnienie Nic Prostszego"
Szkolenia dofinansowane ze środków UE

Projekt

Zatrudnienie Nic Prostszego

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rekrutacja i uczestnictwo w projekcie

Formularz zgłoszeniowy kandydata (PDF)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja II)

Regulamin uczestnictwa w projekcie (wersja archiwalna do dn. 24.03.2019r.)

Zwrot kosztów przejazdów

Regulamin zwrotu kosztów przejazdów

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów

Dokumenty dot. zatrudnienia subsydiowanego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozporządzenie KE nr 1407 2013 obowiązuje od dnia 15.11.2014

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Regulamin odbywania zatrudnienia subsydiowanego

Zał.1 Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Zał.2 Wniosek o udostępnienie wstępnych informacji

Zał.3 Umowa w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Zał.4 Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem

Zał.5 Wniosek o refundacje badań lekarskich

INFORMACJE


Biuro Projektu:
Construction Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 48
41-506 Chorzów
pokój 310

UWAGA!!!

Z powodu panującej sytuacji związanej z podwyższonym ryzykiem zarażeniem wirusem COVID-19 zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Do momentu uspokojenia się sytuacji, rezygnujemy z organizacji szkoleń oraz spotkań z Uczestnikami Projektu.

Biuro Projektu czynne w godzinach:
Dni robocze: 08.00-15.00

Kontakt:
Telefon: 538 057 137
E-mail: rekrutacja@zatrudnienienicprostszego.pl

Projekt „Zatrudnienie? Nic prostszego!” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 1.2. – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17, realizowany w okresie od 01/07/2018 r. do 30/06/2020 r.